Επικοινωνία - SaltWorks.gr

Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ
 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1 - 10679 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-3617450,  3617510, 3617492
FAX: 210-3618775

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλ. 210-3617450, 3617510
        
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΡΕΚΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τηλ. 210-3617450,   3617510

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Κοροβέσης Α. Νικόλαος
 Τηλ.210-3617450, 3617510
 nkor at saltworks.gr
  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κάππα Αγγελική
Τηλ.210-3617450, 361751
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Αγγέλης Γ. Αθανάσιος
Τηλ. 210-3617450,
23510-71761
 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO
Κωστόπουλος Γεώργιος
Τηλ. 26310-28140
 gkost at saltworks.gr
 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Παναγιώτης Π. Παπαφίλης
Τηλ.210-3617450, 3387777
Γραφεία Αθηνών
Ασκληπιού 1, 10679
Αθήνα - Greece
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
Επιστροφή στο περιεχόμενο