Επικοινωνία - Saltworks.gr

Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
    ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ
Γραφεία Αθηνών  Ασκληπιού 1
Τ.Κ. 10679,  Αθήνα
210-3617450,  3617510, 3617492
FAX: 210-3618775

Διεύθυνση Παραγωγής
Τηλ. 210-3617450, 3617510

Εμπορική Διεύθυνση
Τηλ. 210-3617450, 3617510

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τηλ. 23510-71761, 210-3617450

Διασφάλιση Ποιότητας ISO
Τηλ. 26310-28140

Μηχανοργάνωση
Τηλ. 210-3617450, 3387777


Γραφεία Αθηνών
Ασκληπιού 1, 10679
Αθήνα - Greece
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
Επιστροφή στο περιεχόμενο