Μέσης - Saltworks.gr

Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μέσης

Οι Αλυκές στην Ελλάδα


ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΗΣ
ΜΕΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τηλ: 25350-71320
Fax: 25350-71320
Γραφεία Αθηνών
Ασκληπιού 1, 10679
Αθήνα - Greece
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
Επιστροφή στο περιεχόμενο