Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΛΥΚΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ 16/06/2022