Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ έργου “κοπή, κοσκίνισμα & φόρτωση σε φορτηγά αυτοκίνητα”, Αλυκής Αγγελοχωρίου