Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΛΥΚΗ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ