Επικοινωνία

Επικοινωνία

Γραφεία Αθηνών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Ασκληπιού 1
Τ.Κ. 10679,  Αθήνα

T: (+30) 210-3617450,  3617510, 3617492

F: (+30) 210-3618775

e-mail: alykes @ saltworks.gr

Διεύθυνση Παραγωγής

Τ: (+30) 210-3617450, 3617510

e-mail:  geolepen @ saltworks.gr

Εμπορική Διεύθυνση

Τ: (+30) 210-3617450, 3617510

e-mail: sales @ saltworks.gr

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τ: (+30) 23510-71761, 210-3617450

e-mail: angelis @ saltworks.gr

Διασφάλιση Ποιότητας ISO

Τ: (+30) 26310-28140

e-mail: gkost @ saltworks.gr

Μηχανοργάνωση

Τ: (+30)  210-3617450, 3387777

e-mail: it @ saltworks.gr