Οργάνωση – Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βρεττάκος Λεωνίδας

Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος

Κότσαλος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος & μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Δουμάνογλου Αντώνιος

Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

Μητσοβολέας Απόστολος

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Γκίζα Ευαγγελία

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος & μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων

Μη εκτελεστικό μέλος & Δήμαρχος Ι.Π.  Μεσολογγίου

Λεώδη Ελένη

Μη Εκτελεστικό μέλος

Σιάσος Χρήστος

Μη Εκτελεστικό μέλος

Σταθής Σταμάτης

Μη εκτελεστικό μέλος