Διακηρύξεις 2022

Σύνολο Διακηρύξεων για το έτος 2022

ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022 ΕΤΟΣ 2023 ΕΤΟΣ 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 02/06/2022