Σχετικά με εμάς

Κεντρική δραστηριότητα της εταιρείας μας , είναι η παραγωγή θαλασσινού άλατος και η πώληση του πρωτογενούς άλατος. Με στόχο την αυτάρκεια της χώρας, η εταιρεία επεκτάθηκε σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων αλυκών και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών τους. Η εταιρεία καθιστά την παρουσία της ισχυρή σε εγχώριο επίπεδο, με σημεία παραγωγής άλατος σε Μεσολόγγι, Κίτρος, Καλλονή, Πολιχνίτο, Αγγελοχώρι, Νέα Κεσσάνη και Μέση. Η εταιρεία αναλαμβάνει έναν καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της παραγωγής πρωτογενούς αλατιού στη χώρα, ενώ η δραστηριότητά της δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ανάκαμψη των αλυκών, αλλά επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα, προωθώντας μια υπεύθυνη στάση προς το περιβάλλον και την κοινωνία, μέσω της ποικιλομορφίας των δραστηριοτήτων της και της χρήσης πρωτογενών πόρων.

Στη δικαιοδοσία της Εταιρείας υπάγεται το σύνολο σχεδόν των εν λειτουργία αλυκών της Ελλάδας. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά καθεμιάς δίδονται στους παρακάτω πίνακες. Οι υπόλοιπες αλυκές του χάρτη αποτελούν παλαιότερες αλυκές του Δημοσίου των οποίων η λειτουργία έχει προ πολλού παύσει. Άλλες πάλι, εκτός Εταιρείας ή δημοτικής δικαιοδοσίας, είναι τόσο μικρής δυναμικότητας, που μόνον τοπικές ή ιδιαίτερες ανάγκες μπορούν να καλύπτουν. Έτσι, η συμμετοχή της Εταιρείας στην παραγωγή πρωτογενούς άλατος στην Ελλάδα, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, ξεπερνά το 92%, καλύπτοντας, επί του παρόντος, το 60-65% περίπου των συνολικών αναγκών της.

Η Εταιρεία διοικείται στο εννιαμελές  Διοικητικό της Συμβούλιο, και απασχολεί 4 άτομα ως κεντρικό διοικητικό προσωπικό και 19 εργαζόμενους επί τόπου στις αλυκές. Οι επιπλέον ανάγκες της κατά τη διάρκεια της αλατοσυγκομιδής καλύπτονται από έκτακτο προσωπικό, που συνολικά κυμαίνεται από 90 έως 120 άτομα.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΖΟΖΥΠΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ – ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (Μέσες τιμές μακράς περιόδου σε mm ύδατος)

AΛΥΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 12.400 110.000 1.626 – 787 1.458 – 285
ΚΙΤΡΟΥΣ 3.867 30.000 1.166 – 681 1.014 – 327
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3.016 40.000 2.018 – 482 1.260 – 97
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 797 8.000 2.018 – 482 1.280 – 67
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 1.166 4.000 1.250 – 510 1.085 – 230
Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ 1.168 4.000 1.442 – 520 1.226 – 243
ΜΕΣΗΣ 1.920 10.000 1.442 – 520 1.226 – 243