Κότσαλος Νικόλαος

Ο κ. Νικόλαος Κότσαλος είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Έχει εργαστεί τόσο ως in-house δικηγόρος σε φαρμακευτική εταιρεία όσο και ως συνεργάτης σε δικηγορικά γραφεία.

Έχοντας εκτεταμένη εμπειρία στην εκπροσώπηση μεσαίων και μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξειδικεύεται σε θέματα Εταιρικού Δικαίου και διεθνών συναλλαγών. Έχει διατελέσει στο παρελθόν αντιπρόεδρος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Camerino στην Ιταλία, με εξειδίκευση στο Ποινικό και Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο και επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το City University του Λονδίνου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, με ειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο