Λεώδη Ελένη

Η κα Ελένη Λεώδη διαθέτει 20 έτη εμπειρία στον τομέα της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής σε μεγάλες διεθνείς και ελληνικές τράπεζες όπως η BARCLAYS, η SOCIETE GENERALE, η CREDIT AGRICOLE, η EUROBANK και η ALPHA BANK. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της στον τραπεζικό κλάδο, εργάσθηκε στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, τόσο στη βιομηχανία όσο και στο εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε ως σύμβουλος σε μεγάλα χρηματοδοτικά σχήματα καθώς και στην χρηματοδοτική αναδιάρθρωση εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το 2018 εργάζεται στην ΕΕΣΥΠ ως Portfolio Manager ενώ ταυτόχρονα από τον Δεκέμβριο 2019 έχει διοριστεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ στον ΟΚΑΑ Α.Ε.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Banking & Finance από το University of Stirling της Μεγάλης Βρετανίας