Αφρίνα

Ιστορία και συγκομιδή

Ιστορία και συγκομιδή
Αφρίνα είναι η τοπική ονομασία για τον Ανθό Άλατος ή Fleur-de-sel. Αποτελεί το καλύτερο παράγωγο των αλυκών, διαφέροντας ποιοτικά από το αλάτι όπως ο βασιλικός πολτός από το μέλι. Παράγεται μόνο στις αλυκές Μεσολογγίου λόγω των ιδανικών συνθηκών που επικρατούν εκεί. Η  θάλασσα είναι ρηχή και ζεστή, ώστε να δημιουργείται το αλάτι από μόνο του, ενώ ο κυματισμός είναι ελάχιστος βοηθώντας στην κρυστάλλωση. Οι μέτριας έντασης άνεμοι στεγνώνουν τη θάλασσα παρασύροντας τον αφρό, ενώ ο πυθμένας είναι ίσιος, χωρίς κλίσεις.
Η αφρίνα δημιουργείται στην επιφάνεια των αλοπηγίων. Καθώς η θάλασσα στεγνώνει δημιουργείται η λεπτή κρούστα του πρώτου αλατιού. Με τη βοήθεια του ανέμου, η κρούστα αυτή παρασύρεται και αποτίθεται σαν αφρός στις πλευρές των αλοπηγίων. Όταν στεγνώσει ο αφρός, συλλέγεται αποκλειστικά με το χέρι από εξειδικευμένους εργάτες με ξύλινα εργαλεία ακολουθώντας μία παμπάλαια τεχνική των αλυκάριων. Η αφρίνα είναι η πρώτη συγκομιδή των αλυκών, μόλις ολοκληρωθεί το μάζεμα της, αρχίζει η συλλογή του αλατιού.