Διαμαντόπουλος Σπυρίδων

Δήμαρχος Ι.Π.  Μεσολογγίου