Οικολογία - Περιβάλλον

Μουσείο Αλυκής

Μουσείο Αλυκής

Η προστασία της μνήμης

Επόμενη, ανοιχτή πρόκληση αποτελεί η συσσωρευμένη αυτή γνώση, παράλληλα με την παραδοσιακή μεταδιδόμενη γνώση της αλοπηγίας να διατηρηθεί ζώσα στις επερχόμενες γενιές, με την αλυκή ν’ αποτελεί ζωντανό φορέα καθ’ αυτήν. Έτσι, η σχεδιαζόμενη δημιουργία και λειτουργία αλυκής – μουσείου στον Πολιχνίτο Λέσβου αναμένεται να αναζωογονήσει την παράδοση, εμπλουτίζοντας τη γνώση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, να υποβοηθήσει την έρευνα, και, ταυτόχρονα, να αποτελέσει εναλλακτικό τουριστικό πόλο έλξης του νησιού.

περισσότερα άρθρα