Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΠΗΣ & ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΣ ΑΛΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ