Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού αλυκής Μεσολογγίου έτους 2022