Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού αλυκής Τουρλίδας έτους 2022