Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού Αλυκών Λέσβου, έτους 2022