Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού Αλυκών Β. Ελλάδος έτους 2022