Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 27/08/2021