Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 27/08/2021