Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 27/08/2021