Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 19/4/2022