Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 01/06/2022