Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 25/08/2021