Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης έργου Εσωτερικής μεταφοράς άλατος, συγκομιδής 2022 στην Αλυκή Μεσολογγίου.