Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης έργου εσωτερικής μεταφοράς άλατος συγκομιδής 2022, στις Αλυκές Θράκης