Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΛΑΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)