Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ