Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 17/03/2022