Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης έργου “Κοπή και φόρτωση αλατιού στην Αλυκή Καλλονής”