Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης του έργου ΚΟΠΗΣ & ΦΟΡΤΩΣΗΣ αλατιού της αλυκής Μεσολογγίου