Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ εκπόνησης μελέτης Εκτίμησης της Αξίας των Γηπέδων & Κτηρίων