Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου “Εσωτερική μεταφορά πρωτογενούς άλατος και σχηματισμός αλατοσωρού κατά τη συγκομιδή του προϊόντος της αλυκής Τουρλίδας, το 2024”.