Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου “Εσωτερική μεταφορά πρωτογενούς άλατος, κατά την συγκομιδή του προϊόντος στην Αλυκή Μεσολογγίου, το 2024”.