Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου εσωτερικής μεταφοράς πρωτογενούς άλατος συγκομιδής 2024 στην Αλυκή Ν.Κεσσάνης