Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 01/06/2022