Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ & ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ