Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)