Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ