Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας αδρανών υλικών για τις αλυκές Κίτρους & Αγγελοχωρίου