Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INOX ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΚΤΙΤΡΟΥΣ 05/08/2021