Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 16/06/2022