Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΛΥΚΗΣ ΜΕΣΗΣ