Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας Δράπανου, βαρέως τύπου RADIAL, για την αλυκή Μεσολογγίου