Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας καινούργιου & αμεταχείριστου Τόρνου μάρκας TOS TRENS