Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ 26/08/2021