Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ 29/10/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ