Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 19/04/2022