Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 26/8/2021